29 augusti 2019

Fokus Hjälpmedel 22-23 oktober - Workshop

Workshop: Tillsammans för bättre resultat

Trycksår är idag en av de största utgiftsposterna inom hälso- och sjukvård och orsakar stort lidande för den drabbade. Vi på Care of Sweden jobbar varje dag för att stoppa trycksår. Genom aktivt samarbete med vården och stark koppling till forskning vet vi vad som krävs för att göra skillnad.

Därför bjuder vi in dig till en workshop under Fokus Hjälpmedel i Kista den 22 till 23 oktober, där vi vill ge dig nycklar för att skapa en situation som minskar både lidande och resursbruk. Vi visar vikten av ett strukturerat arbete och ger dig möjligheten att ta del av de senaste lösningarna som redan nu används framgångsrikt både i Sverige och runt om i världen.

  • Visionen om noll trycksår och din aktiva roll
  • Evidens ger effektivitet
  • Din verktygslåda

Vi ser fram emot att träffa dig under mässan och hoppas att du vill delta i vår workshop.

Du hittar oss i monter F:13. 

Välkommen!