24 september 2019

EPUAP 2019 visar vikten av fortsatt forskning

Trycksårsförebyggande utan gränser

Med över 600 deltagare fortsätter trycksårskongressen EPUAP att vara den största samlingsplatsen för forskare, kliniska vårdutövare och branschmänniskor som dagligen arbetar med att förebygga trycksår. I rollen som ny ordförande ser vi Dimitri Beeckman som tar över posten efter Jane Nixon.   

Som stolt samarbetspartner till EPUAP befann sig Care of Sweden självklart på plats i Lyon för att berätta om vår egen forskning och hur vi använder resultaten i vår utveckling av medicinska hjälpmedel.

– EPUAP är framför allt en viktig mötesplats där yrkesutövare kan inhämta ny kunskap och ta del av de senaste forskningsrönen. Hade all den här kunskapen gjorts lättare tillgänglig för alla hundratusentals vårdutövare världen över hade vi kunnat nå otroliga siffror, säger Anne Lindeborg, utbildnings- och kliniskt ansvarig på Care of Swedden. 

Årets upplaga av EPUAP hade temat "Trycksårsförebyggande utan gränser" och det talar också om kraften i det internationella samarbete som flätades samman under de tre kongressdagarna.
   Vikten av fortsatta ansträngningar som kommer att krävas för att få bukt med trycksårsproblematiken på såväl internationell som lokal nivå görs ännu tydligare.

– För trots all forskning och framsteg, har vi ännu inte funnit den egentliga, bakomliggande orsaken, till varför trycksår ens uppstår. Därför är fortsatta studier mycket viktiga, säger Anne.