Miljöpolicy

Miljöpolicy

För oss på Care of Sweden är det viktigt att skydda miljön, förebygga föroreningar och bidra till en sund samhällsutveckling som gynnar både människa och natur.

Vi tillverkar medicinteknisk utrustning till vården och vår vision är att tillsammans med vården eliminera trycksår. Vi ser på miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv där vi arbetar in våra produkter och tjänsters livscykler i våra processer och aktiviteter, detta bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi övervakar  våra miljöaspekter som tillsammans med en omvärldsbevakning ger ett ramverk för att sätta miljömål. Det ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Care of Sweden skall uppfylla de bindande krav som ställs på vår organisation.