Stoppa Trycksår 2021

Digitala webbinarier

Var med och skapa en värld utan trycksår!

Med förhoppningen att fortsätta sprida kunskap om trycksår, hur de uppstår och kan förebyggas, är årets upplaga av Stoppa Trycksår digital. I två olika webbinarier får du ta del av årets inspirerande talare och deras kunskap om trycksår och trycksårsförebyggande arbete.

Ta del av filmen bredvid för att se hur Stoppa Trycksår 2019 såg ut när vi var på plats på Kistamässan i Stockholm.

Vad är ett trycksår?

Ulrika leder ett framgångsrikt trycksårsförebyggande arbete på Södra Älvsborg Sjukhus med en nollvision om trycksår. Ulrika berättar om viktiga parametrar att ta hänsyn till vid en hudbedömning, vilka kvalitetsbristkostnader som trycksår leder till och hur organisationen kan utveckla sitt förbättringsarbete.

Ulrika Källman
"Vad är ett trycksår och inte?
– Fokus på hudbedömning"
45 min, 10 min Q&A
Kostnadsfritt Webbinarium

Ulrika Källman

Framgångsfaktorer för att minska förekomsten av trycksår 

Malin berättar om sin resa som såransvarig sjuksköterska inom Jönköpings kommun och hur kommunen framgångsrikt minskat förekomsten av trycksår inom särskilt boende. Malin talar om hur de har gått tillväga och vad som gjort detta arbete möjligt. Malin Munter är även grundare av Sårpodden, ledamot i SSiS styrelse och chefredaktör på Sårjournalen. 

Malin Munter
"Framgångsfaktorer för att minska
förekomsten av trycksår"
45 min, 10 min Q&A
Kostnadsfritt Webbinarium

Malin Munter

6 oktober 2021, kl. 14.30

 

 

 

 

Kristina Hallström

Moderator

Kristina Hallström, Clinical Affairs Manager på Care of Sweden, kommer under båda webbinarier vara på plats som moderator.

Stoppa Trycksår

Stoppa Trycksår är ett återkommande evenemang där du får ny kunskap
för att bättre kunna förebygga trycksår. Med rätt strategier och beslut
går det att skapa betydande hälsoekonomiska vinster.

Tidigare har Stoppa Trycksår utspelat sig under en heldag med flera
inspirerande talare. I år är upplagan digital, där du vid två olika webbinarier
kan lära dig mer om trycksårsförebyggande arbete.

För en värld utan trycksår.