CuroCell® A4

Med både vårdtagarens och personalens behov i fokus

CuroCell® A4 är ett automatiskt växeltryckssystem som är utvecklat för att ge vårdtagaren en god komfort och samtidigt bidra till att spara tid och resurser i arbetet med att förebygga trycksår.

CuroCell® A4 är utvecklad med innovativ teknik för att systemet ska vara enkelt och säkert att arbeta med. Madrasserna är designade för att minska påverkan från skjuvkrafter och ge ett bra mikroklimat, samt bidra till en minskad arbetsbelastning för vårdgivaren.

Enkel och flexibel att arbeta med

Kontrollenheten anpassar inställningarna automatiskt efter vårdtagarens vikt, längd och position vilket innebär att det inte krävs några manuella justeringar. En och samma kontrollenhet passar dessutom till samtliga madrasser i CuroCell® A4-serien. Kontrollenheten är designad med ett användarvänligt gränssnitt för att förenkla hanteringen av systemet.

• Automatisk kontrollenhet 
• Pack&Go® förenklar tömningen av luft
• Användarvänligt gränssnitt
• Utvecklad med det pulserande komfortläget

God komfort för vårdtagaren

Madrasserna i CuroCell® A4-serien är designade för att ge vårdtagaren god komfort, minska effekten av skjuvkrafter och ge ett bra mikroklimat.

Air Flow Control™ förser madrassen med en konstant temperatur. Luften i cellerna återanvänds vilket ger lägre strömförbrukning samt låga ljud- och vibrationsnivåer.

Prisbelönt design

Care of Swedens automatiska produkter i CuroCell® serien har blivit internationellt prisade för sin design.

En trygg lösning

Vårt mål är att du ska känna dig säker när du använder CuroCell® A4. Kontrollenheten drivs med låg spänning (12 V) vilket minskar risken för elchock om strömkabeln skulle klämmas i sängen. Med CPR-kopplingen kan madrassen omedelbart tömmas på luft för att snabbt kunna påbörja hjärt-lungräddning (HLR).

• Låg spänning (12 v)
• Luften i cellerna behålls vid strömbortfall
• Ljud- och ljusnotifiering om tryckfall uppstår

CuroCell® A4 är utrustat med det pulserande komfortläget

Baserat på goda kliniska resultat kombinerat med dokumenterad god komfort är CuroCell® A4 förinställd med det pulserande komfortläget.

CuroCell® A4 kan också ställas in med de två traditionella kliniska programmen: alternerande läge och konstant lågt tryck.

1) Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
2) Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Report from University of Southampton, 2018.
Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts.⁽¹⁾⁽²⁾

Lär dig allt om CuroCell® A4

Upptäck alla fördelar med CuroCell® A4. I vår broschyr har vi samlat allt du behöver veta, komplett med hänvisningar till kliniska tester och en djupare beskrivning av funktionaliteten.

Öppna broschyren