Kundservice

Hur vet jag vilken madrass jag skall välja?

Alla madrasser väljs utifrån vårdtagarens individuella vikt, längd och position. Mer information om våra produkter finns tillgängligt på vår produktsida. Du kan även kontakta vår Customer Care som är behjälpliga i dialogen vid val av madrass.   

Får jag en bättre madrass för att jag väljer luft istället för skum?

Val av madrass skall alltid göras utifrån vårdtagarens individuella vikt, längd och position. Komfort är svårt att mäta och därav får du inte automatiskt en bättre madrass om du alltid väljer en madrass i luft.  

Vad är fördelarna med en hybridmadrass (exempelvis en CuroCell Area Zone?)

Fördelen med en hybridmadrass är att kombinationen av luft och skum skapar bra förutsättningar till en god komfort och tryckutjämning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektronisk kontrollenhet till madrassen. Risken för att systemet slutar fungera när vårdtagaren är ensam, minskar.

Har du frågor kring en specifik produkt? Vänligen kontakta Care of Sweden för mer information.

Varför är storlek på madrassen viktig?

För vårdtagarens säkerhet och för att minska risken för klämskador ska madrassens storlek anpassas efter sängtillverkarens rekommendationer. Samma rekommendation gäller för både luft-och skummadrass. 

Vad är skillnaden på en ersättningsmadrass och en bäddmadrass?

En ersättningsmadrass kan placeras direkt på sängbotten. En bäddmadrass kräver, för vårdtagarens säkerhet en underliggande madrass med vår rekommendation om 6cm höjd. 

Vad är skillnaden på en behandlande och en förebyggande madrass?

Våra madrasser har förebyggande egenskaper och annds även som hjälpmedel vid behandling av trycksår.  

Hur hyr jag en madrass?

Det är enkelt att hyra madrass från oss genom vår webblösning. Här berättar vi hur du gör.

Vilka hyrda madrasser finns på min avdelning?

Du kan se vilka madrasser ni har hyrt genom att logga in på ert konto.

Kan jag som privatperson beställa direkt från er webbplats?

Som privatperson kan du tyvärr inte beställa direkt från oss. Du är välkommen att kontakta Customer Care för hjälp på telefon: 0771-106 600 

Hur vet jag att systemet är rätt inställt?

Det finns en snabbmanual på varje kontrollenhet som ni kan ha till hjälp för att kontrollera att systemet är korrekt inställt. Vid osäkerhet vänligen kontakta Care of Sweden för en produktgenomgång.  

Hur skall jag tänka runt bäddning?

Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen kan försämra madrassens tryckavlastande egenskaper. Anpassa därför alltid bäddningen utifrån vårdtagarens status och allmäntillstånd. För mer information läs vårat blogginlägg.

Hur skall jag tänka kring grindhöjden?

För vårdtagarens säkerhet är rekommendationen 22cm från obäddad yta till grindens övre kant. Viktigt att tänka på vid exempelvis val av bäddmadrass och underliggande madrass. Om grindhöjden understiger rekommenderade 22cm och grinden används, ska grindförhöjning anskaffas.

Om madrassen inte fylls med luft

Kontrollera följande om madrassen inte fylls med luft eller kraftigt börjat läcka luft.

Visa film

Hur tömmer jag madrassen på luft?

Stäng av kontrollenheten. Om kontrollenheten tjuter/piper, tryck då på knappen märkt med en klocka. Dra sedan ur elkabeln ur väggen och därefter CPR-kopplingar. Vänligen notera att det finns två typer av CPR-kopplingar  våra produkter.

 

Jag har tömt madrassen och har tre celler som fortfarande är fyllda med luft. Hur gör jag?

Dra ur CPR-ventilen för att tömma de sista cellerna. Vänligen notera att det finns två olika typer av CPR-kopplingar på våra produkter. 

Hur tömmer jag madrassen på luft vid ihoppackning?

Här ser du en instruktion till hur du tömmer en madrass på luft när du vill packa ihop den. 

Hur tömmer jag madrassen snabbt vid en nödsituation?

Dra ur CPR-kopplingen. Denna är gul med röd text och sitter i mitten av slangarna som kopplar samman madrassen med pumpen. På madrasserna CuroCell UNO/IQ/A4 sitter CPR-kopplingen direkt i anslutningskontakten till pumpen. Efter några sekunder kan du påbörja HLR. 

Kontrollenheten tjuter. Vad skall jag göra?

En kort instruktion om systemets funktioner finns alltid på kontrollenheten. Kontrollera alltid CPR-kopplingen för att säkerställa att denna sluter tätt. Vänligen notera att det finns två typer av CPR-kopplingar på våra produkter. Om kontrollenheten fortfarande tjuter efter att du har kontrollerat CPR-ventilen, vänligen kontakta Care of Sweden för vidare support. 

När skall jag inventera mina madrasser?

Vi rekommenderar att genomföra madrassinventering regelbundet ur en hälsoekonomisk samt hygienisk aspekt. Mer information om hur du genomför en madrassinventering hittar du här.

Viktigast är att vårdtagaren har en madrass som fyller kvalitet- och hygienkraven. För vidare dialog kring hur du genomför en madrassinventering vänligen kontakta Care of Sweden. 

Hur vet jag när madrassen behöver bytas ut?

Alla produkter från Care of Sweden är uppmärkta med etiketter. På etiketterna finns bland annat information om storlek, tillverkningsdatum och ordernummer.  

Madrassers livslängd är ca fem år, beroende på användningsfrekvens (luftsystem skall genomgå service minst en gång per år). 

Instruktionsfilmer

CuroCell® AREA Zone
CuroCell® AREA Zone
CuroCell S.A.M.® PRO
CuroCell S.A.M.® PRO
Optimal Evakueringslakan
Optimal Evakueringslakan
Madrassinventering
Madrassinventering

CuroCell® A4

CuroCell® A4 CX10
CuroCell® A4 CX10
CuroCell® A4 CX15
CuroCell® A4 CX15
CuroCell® A4 CX20
CuroCell® A4 CX20

CuroCell® IQ

CuroCell® IQ CX10
CuroCell® IQ CX10
CuroCell® IQ CX15
CuroCell® IQ CX15
CuroCell® IQ CX20
CuroCell® IQ CX20

Handcheck

Handcheck CuroCell® A4 & IQ
Handcheck CuroCell® A4 & IQ
Handcheck CuroCell® M4
Handcheck CuroCell® M4
Handcheck CuroCell S.A.M.® PRO CF10
Handcheck CuroCell S.A.M.® PRO CF10

Curera® Positionering

Curera® Abduktionskudde
Curera® Abduktionskudde
Curera® Bålstödskudde
Curera® Bålstödskudde
Curera® Bålstödskudde och C kudde
Curera® Bålstödskudde och C kudde
Molly Hälskydd
Molly Hälskydd
Curera® Multikudde
Curera® Multikudde
Curera® Rektangulär kudde
Curera® Rektangulär kudde
Curera® Positioneringsrulle - stöd i sidoläge
Curera® Positioneringsrulle - stöd i sidoläge
Curera® Positioneringsrulle - mag-sidoläge och sittande läge
Curera® Positioneringsrulle - mag-sidoläge och sittande läge
Curera® Ryggstödskudde
Curera® Ryggstödskudde
Curera® S kudde
Curera® S kudde
Curera® Stödkil
Curera® Stödkil
Curera® Trekantskudde
Curera® Trekantskudde
Curera® Öronkudde
Curera® Öronkudde

Anmäl reklamation

Reklamationer skall snarast anmälas till Care of Sweden på tel: 0771-106 600 eller på info@careofsweden.se. Vi är tacksamma för så mycket information som möjligt gällande den specifika reklamationen. Skulle vi sakna någon information återkommer vi alltid till kund för att komplettera våra uppgifter.

Bedömning och retur

Vi gör därefter en snabb bedömning och meddelar kund om vi direkt kan ersätta produkten eller om vi måste begära att få produkten i retur för en noggrannare bedömning. Observera att returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

Åtgärd

När vi fått den returnerade produkten till Care of Sweden görs en ny bedömning och vi meddelar kund om reklamationen är godkänd. Vi kan därefter välja att reparera eller ersätta produkten. Vid en godkänd reklamation meddelas alltid orsaken till produktfelet och våra korrigerande åtgärder. Det är vår målsättning att utan dröjsmål komma till beslut gällande samtliga reklamationer.