De globala målen för hållbar utveckling

Hållbarhet / De globala målen

Care of Sweden vill tillsammans med vården skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Genom medvetna insatser och ett dedikerat arbete vill vi bidra till genomförandet av innehållet i Agenda 2030. Med de globala målen som utgångspunkt och löfte har Care of Sweden identifierat tre fokusmål där vi kan bidra. 

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Care of Swedens kunskap och lösningar kring trycksårsproblematiken kommer att vara betydelsefull för att säkerställa en god hälsa för en i större utsträckning åldrande befolkning. Det innefattar bland annat att erbjuda innovativa lösningar som stämmer överens med både vårdgivarens och vårdtagarens behov.  

Vi önskar även att bidra till våra medarbetares välmående genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och förmåner såsom friskvårdsbidrag på arbetsplatsen.   

Läs mer om mål 3

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi anser att teknik och innovation är nyckeln till att ta tillvara på framtidens möjligheter. Därför satsar vi stort på att driva våra egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom att investera i forskning skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling.   

Care of Sweden verkar i moderna och ändamålsenliga lokaler i Tranemo där våra medarbetare arbetar i en trivsam och säker miljö.  

Läs mer om mål 9

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Vår ambition är att våra produkter produceras på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samhälle och miljö. Vi har som mål att fortsatt minska våra utsläpp – bland annat genom att resa mindre, men också genom att använda transportmedel som är skonsamma mot miljön.

Vi vill värna om det lokala engagemanget genom att visa vårt stöd till lokala organisationer och förbund. 

Läs mer om mål 11

Mer om vårt hållbarhetsarbete: