Val av madrass

Vi besvarar dina funderingar kring val av madrass, så att du ska känna dig trygg med att du använder den bäst anpassade produkten för just dina förutsättningar.

Våra tryckavlastande madrasser

Frågor och svar

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN ERSÄTTNINGSMADRASS OCH EN BÄDDMADRASS?

En ersättningsmadrass kan placeras direkt på sängbotten. En bäddmadrass kräver, för vårdtagarens säkerhet en underliggande madrass med vår rekommendation om 6 cm höjd.

VARFÖR ÄR STORLEK PÅ MADRASSEN VIKTIG?

För patientens säkerhet och för att minska risken för klämskador ska madrassens storlek anpassas efter sängtillverkarens rekommendationer. Samma rekommendation gäller för både luft-och skummadrass.

NÄR ÄR DET LÄMPLIGT ATT ANVÄNDA EN SKUMMADRASS JÄMFÖRT MED EN LUFTMADRASS?

Madrassvalet bör grundas på en omfattande och noggrant genomförd riskbedömning som tar hänsyn till patientens individuella behov och hälsotillstånd. Skummadrasser används ofta som ett hjälpmedel där patienten har en viss nivå av egen mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 2. Luftmadrasser med konstant lågt tryck används ofta som ett hjälpmedel där patienten har viss nivå av egen mobilitet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 3-4. Luftmadrasser med växlande tryck används ofta som ett hjälpmedel där patienten har nedsatt mobilitet och rörlighet och med förhöjd risk för trycksår och/eller befintliga trycksår upp till och med kategori 4.

HUR VET JAG VILKEN MADRASS JAG SKA VÄLJA?

Madrassvalet bör grundas på en omfattande och noggrant genomförd riskbedömning som tar hänsyn till patientens individuella behov och hälsotillstånd. Vi tillhandahåller olika utbildningar för att dela den senaste forskningen och erbjuda kunskap om trycksårbedömning, riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

HUR SKALL JAG TÄNKA KRING GRINDHÖJDEN?

Det främsta skälet till att använda sänggrindar är att förebygga och minska risken för fall och skada. Syftet kan också vara att stödja, underlätta uppresning eller aktivera patienten. För att säkeställa patientsäkerhet är rekommendationen att avståndet mellan obäddad yta till grindens övre kant är minst 22 cm. Om grindhöjden understiger rekommenderade 22cm och grinden används, ska grindförhöjning anskaffas. På grund av detta är det alltid fördelaktigt att välja madrasser med låg bäddhöjd (exempelvis CuroCell CX15).

Hur bör man överväga valet mellan en bäddmadrass och en ersättningsmadrass?

Valet mellan en bäddmadrass och en ersättningsmadrass grundas på patientens individuella behov och den omgivande miljön. Preferenserna för olika madrasstyper varierar mellan olika vårdmiljöer och marknader. I hemmiljö används oftast en bäddmadrass, som placeras ovanpå patientens befintliga säng. I miljöer där vårdsäng finns tillgänglig är det vanligt att man använder ersättningsmadrass. Det finns dock undantag, till exempel när det beslutas att tillhandahålla vårdsäng i hemmet.