Förebygga trycksår

Lösningar som skapar en god vårdmiljö

Att vårda personer med trycksår innebär en påfrestning för hälso- och sjukvården, därför är vi på Care of Sweden måna om att utveckla lösningar som skapar förutsättningar för en god vårdmiljö.

Vi vill bidra och ge kliniskt stöd till vårdgivare som varje dag arbetar med att förebygga och behandla trycksår. Vi utvecklar därför innovativa lösningar som stämmer överens med både vårdgivarens och vårdtagarens behov.

Läs mer om våra innovativa lösningar

För dig som vårdgivare

Här ger vi dig verktyg och kunskap som du behöver i ditt dagliga arbete med att förebygga trycksår.

Lär dig förebygga trycksår i praktiken

För dig som beslutsfattare

Visste du att det är mer lönsamt att förebygga än att behandla trycksår? Vi hjälper dig att planera och göra rätt inköp.

Läs mer om hälsoekonomi och inköp

Vad är ett trycksår?

Ett trycksår är skada i huden som kan uppstå när huden utsätts för tryck och/eller skjuv och kan vara mycket smärtsam för den som drabbas.  

Lär dig mer om trycksår