27 februari 2020

Webbinarium – Ny forskning: Förebygg och behandla trycksår med Pulserande läge

Website Header No Text Webinar Invitation Pulsating Mode

Webbinarium – Ny forskning: Förebygg och behandla trycksår med Pulserande läge

 

Våra presentatörer: Prof. Dimitri Beeckman och Produktchef Angelica Mänd

Välkommen att delta i Care of Swedens webbinarium som introducerar dig till effektiv tryckavlastning med det nyutvecklade pulserande läget. Efter webbinariet kommer du ha större kunskap kring de utmaningar som sjukvården står inför, samt vilka åtgärder som tillverkare av medicinska hjälpmedel måste vidta för att leva upp till morgondagens krav. Du kommer även att introduceras till två oberoende studier som påvisar effekten av det Pulserande läget.

Anmäl dig här

När och var?

27:e februari, 10.00 (GMT+1)

Hållpunkter under webbinariet

Utmaningar och möjligheter i en digitaliserad sjukvård
Vården står inför stora utmaningar både personalmässigt och ekonomiskt, där trycksår är den näst dyraste vårdskadan att behandla efter vårdrelaterade infektioner. För att säkerställa en god hälsoekonomi krävs därför både kunskap och pålitliga medicinska hjälpmedel som öppnar upp möjligheter att förebygga trycksår innan de uppstår.

Introduktion till Care of Sweden Technology
Angelica Mänd introducerar dig till CoS Technology, ett initiativ som vi anser är avgörande för att framtidens medicinska hjälpmedel ska klara att leva upp till kraven om ökad effektivitet, användarvänlighet, automation och reducerad logistik. 

Kliniska studier bekräftar fördelarna med det Pulserande läget
Prof. dr. Dimitri Beeckman lotsar dig genom aktuell forskning rörande det Pulserande läget och hur effektiv metoden är som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår. En annan studie rör upplevd brukarkomfort i samband med användandet av det Pulserande läget.