Customer Care

Hur vet jag vilken madrass jag skall välja?

Alla madrasser väljs utifrån brukarens behov. Teknisk information om produkterna finns på www.careofsweden.se och Customer Care är behjälpliga i dialogen om val av madrass. 

Får jag en bättre madrass för att jag väljer luft istället för skum?

Val av madrass skall alltid göras utefter brukarens behov. Komfort är någonting som är svårt att mäta och därav får du inte en bättre madrass av att alltid välja luft.  

Vad är fördelarna med en hybridmadrass (Area Zone?)

Fördelen med en hybridmadrass är att kombinationen av luft och skum skapar bra förutsättningar till god komfort och tryckutjämning. Madrassen är helt självinställande och det behövs ingen elektronisk kontrollenheten till madrassen. Risken för att systemet inte fungerar när brukaren är ensam minimeras. 

Varför är storlek på madrassen viktig?

För brukarens säkerhet och minimera klämskador skall storleken anpassas efter sängtillverkarens rekommendationer även om priset kan variera. Samma rekommendation gäller både för luft samt skummadrass. 

Vad är skillnaden på en ersättningsmadrass och en bäddmadrass?

Ersättningsmadrass placeras direkt på sängbotten. En bäddmadrass kräver, för brukarens säkerhet en underliggande madrass med vår rekommendation om 6cm höjd. 

Vad är skillnaden på en behandlande och en förebyggande madrass?

Alla madrasser som ingår ert avtal har förebyggande egenskaper och annds även vid behandling av trycksår. En förebyggande madrass lämpar sig för förebyggande arbete för att förhindra att trycksår uppstår, och en behandlande madrass är ett hjälpmedel när ett trycksår har uppstått.  

Vid osäkerhet finns vi på Care of sweden alltid nära tillhands! 

Hur beställer jag en madrass?

Det är enkelt att beställa madrasser från oss genom vår webblösning. Här berättar vi hur du gör.

Hur hyr jag en madrass?

Det är enkelt att hyra madrass från oss genom vår webblösning. Här berättar vi hur du gör.

Vilka hyrda madrasser finns på min avdelning?

Du kan se vilka madrasser ni har hyrt genom att logga in på ert konto.

Kan jag som privatperson beställa direkt från er webbplats?

Som privatperson kan du tyvärr inte beställa direkt från oss. Du är välkommen att kontakta Customer Care för hjälp på telefon: 0771-106 600 

Hur vet jag att systemet är rätt inställt?

Det finns en snabbmanual på kontrollenheten, där kan ni kontrollera om systemet är inställt korrekt. Vid osäkerhet kontakta Care of Sweden för produktgenomgång

Hur skall jag tänka runt bäddning?

Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen försämrar madrassens tryckavlastande egenskaper. Individanpassa därför alltid bäddningen utifrån status och allmäntillstånd. 

Hur skall jag tänka kring grindhöjden?

För brukarens säkerhet är rekommendationen 22cm från obäddad yta till grindens övre kant. Viktigt att tänka på vid exempelvis val av bäddmadrass och underliggande madrass. Om grindhöjden understiger rekommenderade 22cm och grinden används, ska grindförhöjning anskaffas. 

Det finns ingen luft i madrassen. Vad skall jag göra?

En kort instruktion om systemets funktioner finns alltid på kontrollenheten. Kontrollera alltid CPR-ventilen. (En röd dosa med en gul rem, finns på slangarna som kopplas mellan madrass och kontrollenhet). Den gula remmen måste sluta helt tätt i den röda dosan. 

Har du frågor kring en specifik produkt? Kontakta Care of Sweden.

Om madrassen inte fylls med luft

Här kan du se en checklista på vad du kan göra om din madrass inte fylls med luft eller om den har börjat läcka luft. Filmen visar hur slangarna ska kopplas till och CPR-remmen ska sättas åt.

Visa film

Hur tömmer jag madrassen på luft?

Stäng av kontrollenheten (kontrollenheten kan tjuta/ pipa, tryck då på symbolen med klockan). Dra sedan ur elkabeln ur väggen och där efter CPR-ventilen (Röd dosa med gul rem, sitter på slangarna mellan madrass och kontrollenhet). 

 

Jag har tömt madrassen och har tre celler som fortfarande är fyllda med luft. Hur gör jag?

Dra ur CPR-ventilen (Röd dosa med gul rem sitter på slangarna mellan madrass och kontrollenhet). 

Hur tömmer jag madrassen på luft vid ihoppackning?

Här ser du en instruktion till hur du tömmer en madrass på luft när du vill packa ihop den.

Hur tömmer jag madrassen snabbt vid nödsituation?

Dra ur CPR-remmen ur CPR-ventilen. Denna är gul med röd text och sitter i mitten av slangarna som kopplar samman madrassen med pumpen. På madrasserna CuroCell UNO och CuroCell A4 sitter CPR-ventilen direkt i anslutningskontakten till pumpen. Efter några sekunder kan du påbörja HLR. 

Kontrollenheten tjuter. Vad skall jag göra?

En kort instruktion om systemets funktioner finns alltid på kontrollenheten. Kontrollera alltid CPR-ventilen. 

När skall jag inventera mina madrasser?

Vi rekommenderar regelbunden madrassinventering ur hälsoekonomisk aspekt. 

Hur vet jag när madrassen behöver bytas ut?

Alla produkter från Care of Sweden är uppmärkta med etiketter. På etiketterna finns information om storlek, tillverkningsdatum, ordernummer m.m.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilm CuroCell A4
Instruktionsfilm CuroCell A4
Instruktionsfilm CuroCell 3
Instruktionsfilm CuroCell 3
CuroCell 4 (se) - Instruktion
CuroCell 4 (se) - Instruktion
CuroCell Cirrus (se) - Instruktion
CuroCell Cirrus (se) - Instruktion
CuroCell Nova (se) - Instruktion
CuroCell Nova (se) - Instruktion
Curera Multikudde (se)
Curera Multikudde (se)
Curera Nackkudde (se)
Curera Nackkudde (se)
Curera Positioneringskudde 25x80 (se)
Curera Positioneringskudde 25x80 (se)
Curera Positioneringskudde 50x85 (se)
Curera Positioneringskudde 50x85 (se)
Curera Positioneringsrulle (se)
Curera Positioneringsrulle (se)
Curera Stödkil (se)
Curera Stödkil (se)
Molly Hälskydd (se)
Molly Hälskydd (se)
Optimal Evakueringslakan (se) - Instruktion
Optimal Evakueringslakan (se) - Instruktion
Madrassinventering - Care of Sweden
Madrassinventering - Care of Sweden

Presentationsfilmer

Optimal 5zon (se) - Presentation
Optimal 5zon (se) - Presentation
CuroCell S.A.M. PRO (se) - Presentation
CuroCell S.A.M. PRO (se) - Presentation
CuroCell S.A.M. (se) - Presentation
CuroCell S.A.M. (se) - Presentation
CuroCell 4 (se) - Presentation
CuroCell 4 (se) - Presentation
CuroCell Cirrus (se) - Presentation
CuroCell Cirrus (se) - Presentation
CuroCell Nova (se) - Presentation
CuroCell Nova (se) - Presentation
CuroCell UNO by Care of Sweden
CuroCell UNO by Care of Sweden

Anmäl reklamation

Reklamationer skall snarast anmälas till Care of Sweden på tel: 0771-106 600 eller på info@careofsweden.se. Vi är tacksamma för så mycket information som möjligt gällande den specifika reklamationen. Skulle vi sakna någon information återkommer vi alltid till kund för att komplettera våra uppgifter.

Bedömning och retur

Vi gör därefter en snabb bedömning och meddelar kund om vi direkt kan ersätta produkten eller om vi måste begära att få produkten i retur för en noggrannare bedömning. Observera att returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

Åtgärd

När vi fått den returnerade produkten till Care of Sweden görs en ny bedömning och vi meddelar kund om reklamationen är godkänd. Vi kan därefter välja att reparera eller ersätta produkten. Vid en godkänd reklamation meddelas alltid orsaken till produktfelet och våra korrigerande åtgärder. Det är vår målsättning att utan dröjsmål komma till beslut gällande samtliga reklamationer.