25 juni 2019

Trycksårsteamet i Västernorrland vände trycksårstrenden

När trycksårsmätningarna visade att förekomsten av trycksår var högre i Västernorrland jämfört med andra landsting tog regionen tag i saken. Ett nytt trycksårsteam och rätt hjälpmedel visade sig vara viktiga delar för att vända trenden. – Personalen har blivit mer uppmärksam på helheten vid trycksårsprevention, säger Katarina Westberg, fysioterapeut på Örnsköldsviks sjukhus.

Katarina Westberg ingår i trycksårsteamet vid den geriatriska rehabiliteringsavdelningen på Örnsköldsviks sjukhus. Här har intresset och engagemanget kring sårbehandling varit stort sedan många år tillbaka.
– Vi ser till allt från förflyttningar, till hur patienterna ligger i sängen, till vilken näring de får i sig, samt vilka madrasser som finns att tillgå och hur man i övrigt kan avlasta på bästa sätt, säger Katarina.

Men när mätningarna visade att trycksårsfrekvensen var högre i Västernorrland än i övriga delar av Sverige var det tydligt att något behövde göras. Ett trycksårsteam skapades med syftet att resa runt och utbilda medarbetare i hela Västernorrland.
– Vi har även haft många utbildningar ute på avdelningen och det var under dessa tillfällen som vi kom i kontakt med Care of Sweden, säger Katarina.

Nya madrasser gav resultat

I det nya trycksårsteamet har flera hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår testats och utvärderats, bland annat CuroCell S.A.M. PRO, som avdelningen utvärderade under ett antal månader. Madrassen använder ett konstant lågt lufttryck för att fungera som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår till och med kategori 3. Enligt ett referensbrev från Örnsköldsviks sjukhus upplevde de anställda att systemet var enkelt att hantera, samt att den tillhörande pumpen var nästintill ljudlös, något som såklart är viktigt då den inte avbryter brukarens sömn.

Katarina Westberg fysioterapeut

Med ett tydligt komfortvred på pumpen var det enkelt att ställa in CuroCell S.A.M. PRO efter brukarens behov, även hos tyngre patienter. ”Vi har bland annat haft madrassen till en dubbelamputerad, överviktig patient som hade svårt att ligga på sidan och som helst ville sitta upp i sängen. Denna patient kunde sedan lämna avdelningen och återvända till sitt hem med hel hudkostym”, skriver avdelningen.

– Kommer patienter direkt från kirurgavdelningen kanske de redan har sår och då är det extra viktigt med rätt madrasser. Vi ser även till madrassernas kvalitet och kan bättre avgöra när det är dags att byta ut dem, säger Katarina.

Tack vare ett stort engagemang och glädje har personalen på Örnsköldsviks sjukhus blivit bättre på att lägga märke till och fånga upp allt som händer runt omkring brukaren. Att rätt medicinska hjälpmedel är viktigt för att minska onödigt lidande har också blivit tydligare för allt fler.

– Efter utbildningarna har vi sett att antalet trycksår minskat i hela Västernorrland. Folk förstår att det inte bara handlar om att lägga ett nytt förband, utan om att se till helheten. För i slutändan är ett bra teamarbete det allra viktigaste, säger Katarina.

Läs mer: