29 maj 2020

Care of Sweden hjälper dig med service och rekonditionering

Ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till att köpa nytt

Madrasser som används förebyggande eller som hjälpmedel vid behandling av trycksår är medicinteknisk utrustning med en produktspecifik livslängd. Därför kan en löpande rekonditionering inte bara förlänga madrassernas livslängd, utan bidrar även till en förhöjd hygienisk standard, minskad risk för infektionsspridning och därigenom en hög patientsäkerhet. Det är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till att köpa nytt.

                   

                               

 

Så här går det till:

Rekonditioneringsarbetet är omfattade och grundligt – vi plockar isär madrasserna och rengör alla delar med desinfektionsmedel.

1. Överdragen tvättas i bakteriedödande ozon enligt en bestämd process som reducerar risken för odör och sparar på miljö och material.
2. Pumpar, celler och slangsystem genomgår en mekanisk rengöring och desinficering.
3. Funktionskontroll utförs på madrass och pump, för att säkerställa att alla delar är hela och att funktioner på pumpen, såsom ljud och ljus notifieringar etc., fortfarande fungerar.

Vår anläggning

Vår rekonditioneringsanläggning i Tranemo är byggd efter de krav som ställs från kunder och berörda myndigheter i Sverige, med utgångspunkt från en hög hygienisk standard och en minimal miljöpåverkan.

• Rekonditioneringsarbetet utförs i enlighet med certifierade kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 13485 och ISO 14001).
• Vi har strikta rutiner för en säker hantering av kontaminerade madrasser.
• Vår personal utbildas regelbundet och en översyn av rutiner sker kontinuerligt.

Care of Swedens helhetslösning för rekonditionering av madrasser inkluderar service, logistik, lagerhållning och installation. Tillsammans med kund skräddarsyr vi en serviceplan som garanterar en regelbunden genomgång av utrustningen.

Läs mer: