15 april 2020

Rätt positionering vid andningssvårigheter

Positionering som främjar andningen

Att tillsammans med vården eliminera trycksår förblir ett ständigt pågående arbete som utförs på flera plan. Ett sätt att främja sängliggande patienters allmänna hälsotillstånd, i syfte att förstärka kroppens förutsättningar att förebygga utvecklandet av och/eller återhämta sig från ett trycksår, är genom positionering i liggande ställning.

I följande exempel används Curera® Rekatunglär kudde samt Curera® Rektaunglär kudde 25x80 cm

Fyra sätt att använda positioneringskuddarna

Sängliggande patienter som drabbats av andningsbesvär kan bli hjälpta av lägesändring med positioneringskuddar. Nedan kan du läsa om fyra alternativa lösningar som kan fungera som ett stöd i att stimulera andningen i lungornas olika delar.

1. Ryggläge

Exempel: Vid andningsproblem och generell vidgning av lungorna. Curera Rektangulära kuddar placeras bredvid varandra, bakom ryggen i kombination med en kudde under huvudet.

2. Ryggläge, T-läge

Exempel: Generell vidgning av lungorna vid andningsproblem.

Rektangulära kuddar placeras i form av ett T.

 

3. Ryggläge, A-läge

Exempel: Vidgning av lungornas övre del vid andningsproblem. Avlastning av delar av skulderblad och ryggrad. 

Rektangulära kuddar placeras i form av ett A.

 

4. Ryggläge, V-läge

Exempel: Vidgning av lungornas nedre del vid andningsproblem.

Rektangulära kuddar placeras i form av ett V.