20 september 2019

Förebygg trycksår och spara pengar

Ett enda trycksår kostar 1 757 kronor per dygn

Direktiven säger att vården ska ge bättre vård med mindre resurser, vilket kan ses som direkta motsatser till varandra. Care of Swedens uppdaterade hälsoekonomiska rapport visar emellertid att det finns mycket pengar att spara, enbart genom att köpa in rätt typ av madrass. 

Care of Sweden har under många år kontinuerligt utvecklat den hälsoekonomiska rapporten som tagits fram i samarbete med Nordic Health Economics.

– I den senaste modellen har vi brutit ner siffrorna och även tittat på sjukhus- och kliniknivå. Vi har tittat på bland annat antal vårdplatser och hur verksamheten ser ut för att se hur mycket en individuell verksamhet kan spara, berättar Annabelle Forsmark, på Nordic Health Economic.

Siffrorna var häpnadsväckande – det visade sig att man kunde göra otroliga besparingar.

En madrass kan spara 94 000 kronor 

Upp till 90 % av kostnaden för trycksår kan räknas i ren personaltid, där tillkommer kostnader för förband, underlag och antibiotika. Flera rapporter indikerar en fördubblad vårdtid vid uppkomst av trycksår. Upp till 60 dagar för trycksår kategori 1 och 170 dagar för kategori 4.

– Ett enda trycksår kostar 1 757 kr/dygn att behandla och det gör trycksår till den näst dyraste vårdskadan i Sverige, efter vårdrelaterade infektioner, säger Anne Lindeborg, utbildnings- och kliniskt ansvarig på Care of Sweden. 

Det finns alltså en besparing på inte mindre än 94 000 att göra bara genom att köpa in en enda madrass, baserat på siffrorna för riket som helhet där besparingen ligger på inte mindre än 1,8 miljarder på fem år.

Från 40 till 10 trycksår

Ett projekt som genomförts genomfördes under 6 månader på Centralsjukhuset i Kristianstad visade att förekomsten av trycksår minskade radikalt när befintliga madrasser byttes ut mot CuroCell® AREA Zone. Samtidigt ökade sjukhusets besparingsåtgärder kraftigt.
   Skillnaden i förekomsten av trycksår på sjukhuset mellan en period 2016 och en period 2017 visade sig vara nästan 50 %. En bredare undersökning från 2016 till och med 2018 visade även en signifikant förändring från 40 till 10 trycksår.

– När patienten väl fått trycksår måste man agera och då följer höga kostnader. Kan man visa att man gör vinst på förebyggande arbete så kommer saken i ett annat läge, säger Anne Lindeborg.