15 maj 2019

Därför är Blekinge bra på trycksår

Blekinge län är bland de främst i landet vad gäller trycksårsprevention. – Det beror nog delvis på att sätet för RiksSår ligger här. Det smittar av sig på lokalpolitiken, tror arbetsterapeuten Joakim Niklasson som delar sin tid mellan att vara forskningskoordinator på RiksSår och den geriatriska avdelning 36 på Karlskrona lasarett. 

Just nu skriver Joakim också en forskarplan där han ska undersöka patienten som outnyttjad resurs i vården i förhållande till svårläkta sår och utveckla en app för att göra patienten mer delaktig i sårläkningsprocessen.
  – Det är roligt med sår, speciellt när man ser effekten och vet att man gjort rätt. Man kan göra mycket om man vet vad man ska göra. Vår avdelning förespråkar att man läser vidare, både jag och min kollega har magisterexamen.
  Joakim tror att den synen har betydelse för arbetet med trycksåren.

Trycksårsgrad 3 lägsta nivå

På Joakims avdelning finns två arbetsterapeuter och två fysioterapeuter som är anställda på själva avdelningen. Här har man sedan två år bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete. Frågor om positionering och tryckavlastning drivs kontinuerligt.
  – Och vi har gått massvis med utbilldningar.
  För två år sedan satt Joakim med i en expertgrupp där bland annat både arbetsterapeuter, fysioterapeuter och upphandlare deltog. Där beslutade man att byta ut alla madrasser, både på Växjö och Karlskrona lasarett, till Optimal 5zon Evac (madrasser med evakueringsfunktion). 
  – Vi gick från det gamla kriteriet med att ha madrasser för trycksårsgrad 1 till trycksårsgrad 2. Det blev en högre kostnad, men när vi förklarade mer ingående kunde upphandlarna se en ekonomisk vinst. 
  Till de geriatriska avdelningarna valde man till och med trycksårsgrad 3 som lägsta nivå. 

Gedigna uppföljningar

– I utvecklingsarbetet har vi mätt och kontrollerat hur pass stillaliggande patienterna är. Vi får in många höftpatienter som är sängliggande.
  Här har positionering blivit en viktig faktor och flera i personalen har gått kurser i ämnet. 
  – Vi har också jobbat för att få in positionering och rehab på pulsronderna varje morgon och eftermiddag, här diskuterar ett helt team kring patienten. 
  I och med utvecklingsarbetet har man också genomfört gedigna uppföljningar.
  – Vi har stenkoll på vändscheman, vi mäter och kontrollerar alla sår varje dag så att vi kan se förbättringar och vi har superbra personal. Allmänintresset för trycksår har ökat. Joakim konstaterar att det tagit omkring två år för att få in de nya rutinerna och ställa om. 
  – Men bland det bästa vi gjort var att byta madrasserna. Utan tvekan har det varit den största påverkansfaktorn.

Läs mer: