29 maj 2020

Care of Sweden hjälper dig med service och rekonditionering

Ett ekonomiskt och mer miljövänligt alternativ till att köpa nytt

Madrasser som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår är medicinteknisk utrustning med en produktspecifik livslängd. Därför kan en löpande rekonditionering inte bara förlänga madrassernas livslängd, utan bidrar även till en minskad risk för infektionsspridning och därigenom en god patientsäkerhet. Det är ett ekonomiskt samt ett mer miljövänligt alternativ till att köpa nytt.

                   

                               

 

Så här går rekonditioneringen till:

Rekonditioneringsarbetet är omfattade och grundligt – madrasserna plockas isär och alla delar rengörs med ytdesinfektionsmedel.

1. Överdragen tvättas i bakteriedödande ozon enligt en bestämd process som reducerar risken för odör och sparar på miljö och material.
2. Pumpar, celler och slangsystem genomgår en mekanisk rengöring och desinficering.
3. Funktionskontroll utförs på madrass och pump, för att säkerställa att alla delar är hela och att funktioner på kontrollenheten, såsom ljud- och ljusnotifieringar etc., fortfarande fungerar.

Vår anläggning

Vår rekonditioneringsanläggning i Tranemo är byggd efter de krav som ställs från kunder och berörda myndigheter i Sverige.

• Rekonditioneringsarbetet utförs i enlighet med certifierade kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 13485 och ISO 14001).
• Vi har tydliga rutiner för en säker hantering av kontaminerade madrasser.
• Vår personal utbildas regelbundet och en översyn av rutiner sker kontinuerligt.

Care of Swedens helhetslösning för rekonditionering av madrasser inkluderar service, logistik, lagerhållning och installation. Tillsammans med kund skräddarsyr vi en serviceplan för en regelbunden genomgång av utrustningen.

Läs mer: