22 januari 2020

Äldreboendet fick helt nya madrasser

Att investera i kunskap och delegerat ansvar lönar sig

I Nora kommun finns två äldreboenden, Tullbackagården med cirka 65 vårdplatser, och Hagby Ängar med 89. I Nora har vårdtagarna tidigare fått införskaffa madrasser i samband med att de flyttat in på särskilt boende med 2016 skedde en stor förändring.

– Vi började fundera på att byta madrasser på äldreboendena redan 2015 och i slutet av 2016 hade vi bytt till Optimal 5zon på Tullbackagården. Efter årsskiftet bytte vi även madrasserna på Hagby ängar, berättar Lina Welén, arbetsterapeut i Nora Kommun. 
   Innan madrassutbytet var det relativt vanligt att det föreskrevs förebyggande madrasser som komplement till bäddmadrasserna. Man tänker inte så ofta på madrassernas inverkan, utan tar mest det som finns till hands, om det till exempel står en gammal madrass i en garderob, får den duga.
– Den första och kanske största effekten av madrassbytet var att alla luftväxlande och statiska madrasser som var föreskrivna på äldreboendena kom i retur, säger hon. 

Utbildning i samband med bytet
Lina berättar också att personalen på de båda boendena fick trycksårsförebyggande utbildning i samband med madrassbytet. 

– Många fick aha-upplevelser! Utbildningen handlade mycket om att positionera patienterna och att madrassen inte gör hela jobbet. Många har haft en tilltro till luftmadrasser och tänkt att bara vårdtagaren får en luftmadrass så blir allt bra, säger Lina Welén.

  Samtidigt som personalen utbildades i positionering fick enhetscheferna också möjlighet att själva köpa in kilkuddar och multikuddar som skulle finnas på varje avdelning för att slippa gå omvägen via en arbetsterapeut som förskriver dessa positioneringshjälpmedel. 
   – Så om baspersonalen som jobbar närmast patienterna och träffar dem dagligdags ser en rodnad på huden kan de direkt lägga in en positioneringskudde från första stund. Det har upplevts positivt från baspersonalen som nu fått ta ett större ansvar. 

Lina konstaterar att det fungerat utmärkt att delegera ansvaret över de enklare positioneringskuddarna. 
  – Det blir ju inte sämre om de lägger dit positioneringskuddar och att personalen har fått utbildning. 
Vid allvarligare fall där mer avancerade positioneringskuddar behövs går arbetsterapeuterna fortfarande in och förskriver dem.

Vet att alla har bra madrasser
Att byta ut över 150 madrasser är förstås en stor investering. Men det har lönat sig.
  – Jag tycker att vi kan se att vi sparat pengar. Visserligen har det varit en utgift för kommunen, men man sparar mycket på att minska uppkomsten av trycksår, omläggningskostnader, personalkostnader och inte minst lidandet. Samtidigt vet vi nu att alla har bra madrasser! 

Även patienter som får hemsjukvårdssäng föreskriven får nu nya madrasser. Tidigare har de fått ordna med egna madrasser, vilket har varit besvärligt både för den enskilde och för vårdpersonalen.
  – Det här har verkligen förenklat för alla, säger Lina Wélen■

Läs mer: