Blogg

Förlamade Victor slipper trycksår

I en trerumslägenhet i östra Buenos Aires bor 25-åriga filmfotografen Victor Guerrini. Inredningen är enkel men personlig och har inte ändrats mycket sedan han flyttade in. Det enda som är nytt sedan några månader tillbaka är en tryckavlastande madrass, och rullstolen han själv sitter i.
2019-05-14

Patienter med trycksår blir allt färre

Andelen patienter med trycksår har minskat. Detta enligt resultat från den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
2019-04-18

Fokus minskade trycksåren i NU-sjukvården

Förra våren hade inte mindre än 22 procent av inneliggande patienter trycksår. Ett år senare hade siffran sjunkit till 13 procent.
2019-04-16

Modellen som kan bidra till minskat lidande

SKL:s rapport "Patientsäkerhet lönar sig", från 2013 visar på stora kostnader för skador inom slutenvården. I Care of Swedens och Nordic Health Economics rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som publicerades hösten 2017 finns en modell som bryter ned kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.
2019-03-20