Blogg

Patienter med trycksår blir allt färre

Andelen patienter med trycksår har minskat. Detta enligt resultat från den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
2019-04-18

Fokus minskade trycksåren i NU-sjukvården

Förra våren hade inte mindre än 22 procent av inneliggande patienter trycksår. Ett år senare hade siffran sjunkit till 13 procent.
2019-04-16

Modellen som kan bidra till minskat lidande

SKL:s rapport "Patientsäkerhet lönar sig", från 2013 visar på stora kostnader för skador inom slutenvården. I Care of Swedens och Nordic Health Economics rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som publicerades hösten 2017 finns en modell som bryter ned kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.
2019-03-20