Blogg

Vad ska man tänka på när man bäddar för en person med risk för trycksår?

Ta reda på brukarens tillstånd innan du bäddar. Bädda aldrig med fler lager än det finns behov av. Fler lager mellan huden och madrassen skapar högre tryck. Individanpassa därför alltid bäddningen utifrån status och allmäntillstånd.
2020-07-06

Care of Sweden hjälper dig med service och rekonditionering

En löpande rekonditionering inte bara förlänga madrassernas livslängd, utan bidrar även till en förhöjd hygienisk standard, minskad risk för infektionsspridning och därigenom en hög patientsäkerhet. Det är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till att köpa nytt.
2020-05-29

Rätt positionering vid andningssvårigheter

Sängliggande patienter som drabbats av andningsbesvär kan bli hjälpta av lägesändring med positioneringskuddar. Läs vidare för fyra alternativa lösningar som kan fungera som ett stöd i att stimulera andningen i lungornas olika delar.
2020-04-15

Håll dig aktiv för att undvika trycksår

I tider där vi uppmanas till att hålla oss inom våra hem och där planerade påskfiranden och resor blir inställda allt eftersom, blir en negativ konsekvens att vi blir allt mer stillasittande. Det är därmed extra viktigt att inte glömma bort att röra på sig och att äta rätt.
2020-04-09

Hur vet du när madrasserna behöver bytas ut?

Syftet med en madrassinventering är att höja den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta uttjänta madrasser.
2020-03-30

Geriatriska avdelningen vann pris för nya trycksårsrutiner

När den geriatriska avdelningen på Nyköpings lasarett genomförde en punktprevalensmätning i mars 2018 uppmättes en trycksårsfrekvens så hög som 64 %. Det blev uppstarten för ett helt nytt arbetssätt – som nu vinner kvalitetspris.
2020-02-12

Äldreboendet fick helt nya madrasser

I Nora kommun finns två äldreboenden, Tullbackagården med cirka 65 vårdplatser, och Hagby Ängar med 89. I Nora har patienterna tidigare fått införskaffa madrasser i samband med att de flyttat in på särskilt boende, men efter 2016 skedde en stor förändring.
2020-01-22

Ryggskadade Rasmus slipper smärta på golfturnén

Rasmus skadade sig allvarligt i samband med en skidolycka. Han har konstant ont på nätterna, men reser mycket i sitt jobb som golfspelare på elitnivå. Lösningen var en resvänlig madrass med konstant lågt tryck.
2019-11-05

Förebygg trycksår och spara pengar

Rätt madrass kan spara 94 000 kronor
2019-09-20

Hur kan hela organisationen bli bättre på trycksårsprevention?

I mars 2018 hade Akademiska sjukhuset den högsta punktprevalensen i landet sedan mätningen startade 2002. Det stod klart att något behövde göras, men var ska man börja?
2019-09-18

Prenumerera på värdefullt innehåll från Care of Sweden

Missa inget innehåll från Care of Sweden genom att prenumerera på våra blogginlägg.
2019-09-04

Vässa din kompetens med ny kunskap i höst

"Med tanke på hur bra resurser vi har i Sverige borde vi vara bättre på att förebygga trycksår, men kunskapsnivån är många gånger för låg"
2019-09-03

Färre trycksår i Västernorrland med trycksårsteam och nya madrasser

När trycksårsmätningarna visade att förekomsten av trycksår var högre i Västernorrland jämfört med andra landsting tog regionen tag i saken. Ett nytt trycksårsteam och rätt hjälpmedel, som den förebyggande luftmadrassen CuroCell S.A.M. PRO, visade sig vara nyckeln till att vända trenden.
2019-06-25

Därför är Blekinge bra på trycksår

Blekinge län är bland de främsta i landet vad gäller trycksårsprevention. Det smittar av sig på lokalpolitken.
2019-05-15

Förlamade Victor slipper trycksår

I en trerumslägenhet i östra Buenos Aires bor 25-åriga filmfotografen Victor Guerrini. Inredningen är enkel men personlig och har inte ändrats mycket sedan han flyttade in. Det enda som är nytt sedan några månader tillbaka är en tryckavlastande madrass, och rullstolen han själv sitter i.
2019-05-14

Patienter med trycksår blir allt färre

Andelen patienter med trycksår har minskat. Detta enligt resultat från den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
2019-04-18

Fokus minskade trycksåren i NU-sjukvården

Förra våren hade inte mindre än 22 procent av inneliggande patienter trycksår. Ett år senare hade siffran sjunkit till 13 procent.
2019-04-16

Modellen som kan bidra till minskat lidande

SKL:s rapport "Patientsäkerhet lönar sig", från 2013 visar på stora kostnader för skador inom slutenvården. I Care of Swedens och Nordic Health Economics rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som publicerades hösten 2017 finns en modell som bryter ned kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.
2019-03-20