Blogg

Hur kan hela organisationen bli bättre på trycksårsprevention?

I mars 2018 hade Akademiska sjukhuset den högsta punktprevalensen i landet sedan mätningen startade 2002. Det stod klart att något behövde göras, men var ska man börja?
2019-09-18

Prenumerera på värdefullt innehåll från Care of Sweden

Missa inget innehåll från Care of Sweden genom att prenumerera på våra blogginlägg.
2019-09-04

Vässa din kompetens med ny kunskap i höst

"Med tanke på hur bra resurser vi har i Sverige borde vi vara bättre på att förebygga trycksår, men kunskapsnivån är många gånger för låg"
2019-09-03

Färre trycksår i Västernorrland med trycksårsteam och nya madrasser

När trycksårsmätningarna visade att förekomsten av trycksår var högre i Västernorrland jämfört med andra landsting tog regionen tag i saken. Ett nytt trycksårsteam och rätt hjälpmedel, som den förebyggande luftmadrassen CuroCell S.A.M. PRO, visade sig vara nyckeln till att vända trenden.
2019-06-25

Därför är Blekinge bra på trycksår

Blekinge län är bland de främsta i landet vad gäller trycksårsprevention. Det smittar av sig på lokalpolitken.
2019-05-15

Förlamade Victor slipper trycksår

I en trerumslägenhet i östra Buenos Aires bor 25-åriga filmfotografen Victor Guerrini. Inredningen är enkel men personlig och har inte ändrats mycket sedan han flyttade in. Det enda som är nytt sedan några månader tillbaka är en tryckavlastande madrass, och rullstolen han själv sitter i.
2019-05-14

Patienter med trycksår blir allt färre

Andelen patienter med trycksår har minskat. Detta enligt resultat från den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
2019-04-18

Fokus minskade trycksåren i NU-sjukvården

Förra våren hade inte mindre än 22 procent av inneliggande patienter trycksår. Ett år senare hade siffran sjunkit till 13 procent.
2019-04-16

Modellen som kan bidra till minskat lidande

SKL:s rapport "Patientsäkerhet lönar sig", från 2013 visar på stora kostnader för skador inom slutenvården. I Care of Swedens och Nordic Health Economics rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som publicerades hösten 2017 finns en modell som bryter ned kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.
2019-03-20