Våra tjänster

Vi erbjuder mer än bara ett brett utbud av madrasser och tillbehör, vi är också din förlängda arm och ger dig en helhetslösning, där kunskap och uppföljning är viktiga delar.

 

Leverans & Installation

Servicepersonal hämtar, lämnar och installerar beställd utrustning hos er. Enklare transporter kan även utföras av transportbolag. Kontakta oss för mer info…

Service & Rekonditionering

Madrasser mår bra av att servas och rekonditioneras, både för att kontrollera att de fungerar som de ska men också för att garantera hållbarhet. Dessutom säkerställs att madrasserna håller hög hygienisk standard. Läs mer…

Uthyrning

Finansiering och tillfälliga toppar löser du enkelt med vår uthyrningsservice. De flesta av våra madrasser kan hyras under längre eller kortare perioder, hämtning och rekonditionering ingår. Läs mer…

Madrassinventering

Madrasser är en förbrukningsvara med en produktspecifik livslängd. Med hjälp av en madrassinventering skapas en helhetsbild över era madrassers status. Läs mer och se filmen…

Support

Du får alltid snabba svar via vår telefonsupport som är tillgänglig vardagar 7.00-22.00 och helger 8.00-17.00. Kontakta oss…

Utbildning

Kunskap är lätt att bära. Vi håller utbildningar och seminarier i flera olika ämnen och inriktningar. Utbildningarna kan skräddarsys utifrån specifika önskemål. Kontakta oss för mer info…