Miljö & Kvalitet

Vi har sedan 2007 ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 13485 och 14001. Detta är en viktig del i vår målsättning att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. Det innebär också att du även i fortsättningen kan känna dig trygg med att vår verksamhet håller en hög kvalitet och värnar om miljön.

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid eftersträva högsta möjliga kvalitetsnivå i förhållande till priset på en produkt eller tjänst. Begreppet hög kvalitet ska inte bara genomsyra material, tillverkningsmetoder och design, utan även arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt. Bra komfort, funktion och hållbarhet ger bättre och effektivare vård! Vi upprätthåller och förbättrar ett effektivt kvalitetssystem och uppfyller de krav som ställs på vår organisation.

Miljöpolicy

Care of Sweden skall verka för att den yttre, såväl som den inre, livsmiljön sätts i centrum och förbättras. Verksamheten bedrivs utifrån kärnbegreppen ergonomi, ekologi och ekonomi. Care of Sweden skall alltjämt sträva efter att utveckla och sälja produkter samt köpa varor och tjänster som, under hela livscykeln, medför minsta möjliga miljöbelastning och hälsorisk. Care of Sweden skall alltid efterleva de lagar som berör organisationens miljöarbete och ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.

Kontakta oss för mer information.

Personuppgiftspolicy

Läs om hur vi behandlar personuppgifter genom att klicka här (länk till PDF)

 

Nyheter

Glad_Valborg_1maj_careofsweden_FB_1904

Öppettider Valborg och första maj

Vi har sedan 2007 ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 13485 och 14001. Detta är en viktig del i vår målsättning att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. Det innebär också att du även i fortsättningen kan känna dig trygg med att vår verksamhet håller en hög kvalitet och värnar om miljön. Kvalitetspolicy […]

Läs mer

Patienter med trycksår blir allt färre

Vi har sedan 2007 ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 13485 och 14001. Detta är en viktig del i vår målsättning att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. Det innebär också att du även i fortsättningen kan känna dig trygg med att vår verksamhet håller en hög kvalitet och värnar om miljön. Kvalitetspolicy […]

Läs mer
COO_annons_FB

Ledig tjänst: COO till Care of Sweden

Vi har sedan 2007 ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 13485 och 14001. Detta är en viktig del i vår målsättning att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. Det innebär också att du även i fortsättningen kan känna dig trygg med att vår verksamhet håller en hög kvalitet och värnar om miljön. Kvalitetspolicy […]

Läs mer
Marknadsassistent_annons_FB

Ny tjänst: Marknadsassistent

Vi har sedan 2007 ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 13485 och 14001. Detta är en viktig del i vår målsättning att erbjuda bra och säkra produkter och tjänster. Det innebär också att du även i fortsättningen kan känna dig trygg med att vår verksamhet håller en hög kvalitet och värnar om miljön. Kvalitetspolicy […]

Läs mer