Helab AB i fusion med Care of Sweden AB

Helab är en del av Care of Sweden AB och de båda bolagen kommer fusioneras under juni. Det betyder att Care of Sweden AB tar över Helab Produktion ABs nuvarande artikelsortiment. Alla artiklar och avtal får från och med detta datum kommer ha Care of Sweden AB som leverantör, och alla inköp ska gå via Care of Sweden AB.

Produkter, artikelnummer och avtal kommer vara som tidigare. Det enda som kommer skilja är att Care of Sweden AB står som leverantör av Helabs produkter.

Vill du beställa produkter eller har några frågor om Helabs produkter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0771-106 600, eller på info@careofsweden.se. Du hittar alla våra produkter på www.careofsweden.se