Care of Sweden vann mål i Marknadsdomstolen

Svenljunga 2012-06-17 – Care of Sweden AB har vunnit ett mål i Marknadsdomstolen mot Högsby Plast AB vars marknadsföring befunnits vara vilseledande.

Marknadsdomstolen skriver om domen att Högsby Plast AB har, vid marknadsföring av vårdmadrasser, använt påståenden som befunnits vara vilseledande och i strid med marknadsföringslagen. Risk för påverkan på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har också förelegat, varför påståendena bedömts vara otillbörliga och därmed förbjudits vid ett vite av en miljon kr.

”Vi är mycket nöjda med utfallet men samtidigt är det beklagligt att vi skall behöva gå till domstol för att få bort information som till exempel är vilseledande. Det börjar tyvärr bli en vana med Marknadsdomstolen men samtidigt är det viktigt för oss att informationen på marknaden är korrekt, kunden måste kunna lita på informationen från oss leverantörer” säger Magnus Högberg, VD Care of Sweden.

Mer information om domen finns på www.marknadsdomstolen.se.

 

Kontaktinfo:

Magnus Högberg
Box 158, 512 24 Svenljunga
Telefon 0771-106 600