Månadsarkiv: oktober 2013

Nordic_Health_Economics_-_Health_Economical_Report

Ladda ned broschyren ”Trycksår i Sverige – kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården”

I uppdrag av Care of Sweden har Nordic Health Economics tagit fram trycksaken ”Trycksår i Sverige – kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården”. En viktig 28-sidig broschyr som förklarar vikten av att arbeta med hälsoekonomi och som baseras på en beräkning av kostnader inom slutenvården i Jönköpings län. Ladda ned broschyren längst ned på […]

Läs mer

Trycksår hos sjukhuspatienter rapporteras inte alltid

Trots att trycksår och förebyggande av trycksår hos patienter är ett prioriterat område inom Landstinget Västmanland, så brister det i rapporteringen av den här typen av sår. » Läs mer på Sveriges Radios hemsida

Läs mer